Kamila Nagiel

Kamila Nagiel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Pedagogiki i Psychologii – specjalizacja Terapia Małżeńska i Rodzinna.
Specjalista ds. uzależnień w trakcie certyfikatu.

Szczególnie interesują ją zagadnienia związane ze społecznymi uwarunkowaniami rozwoju uzależnień, głównie uwarunkowania rodzinne, takie jak: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza, wzorce itd. Uważa, że choroba, jaką jest uzależnienie, dotyczy całej rodziny, dlatego bardzo dużą wagę przywiązuje do udzielania kompleksowego wsparcia wszystkim jej członkom.