Cztery fazy przez które przechodzi alkoholik

4 fazy alkoholizmu

0

W przebiegu choroby alkoholowej można wyróżnić 4 fazy: wstępną, ostrzegawczą, krytyczną i chroniczną.