Jak pomóc osobie uzależnionej?

Współcześnie uzależnienie od alkoholu, leków i narkotyków uważane jest za chorobę cywilizacyjną. Szybkie tempo życia, konieczność dostosowania się do wymagań … Zobacz

1 2